Služby

Hlavná činnosť našej spoločnosti je zameraná elektromontážne práce. Za viac, ako 30 rokov činnosti si vybudovala tým špičkových odborníkov, revíznych technikov a pracovníkov s kvalitným technickým vybavením. Toto všetko nám umožňuje poskytovať služby na špičkovej úrovni.

Neváhajte nás osloviť ako Vášho dodávatela, ak potrebujete zrealizovať:

• Elektroinštalácie v občianských a priemyselných budovách a halách triedy A a B

• Elektrické prípojky

• Sleboprúdové rozvody

• Anténne a televízne rozvody

• Výrobu bytových rozvádzačov

• Odstraňovanie porevíznych závad elektroinštalácii a bleskozvodov

• meranie intenzity osvetlenia

• montáž vysokoúsporných svietidiel vo výrobnych halách a administratívnych budovách

• Revízie elektroinštalácie

• Elektrické podlahové vykurovanie

• Montáž sádrokartónu

Keďže veľa zákazníkov sa nevie zorientovať v cenách za materiál a montáž elektroinštalácie, ponúkame Vám vypracovanie nezávislej cenovej ponuky na pripravované zákazky.

Dávame Vám do pozornosti aj náš obchod s elektroinštalačným materiálom, v ktorom nakúpite tovar za nízke ceny, aj s dopravou materiálu až k Vám, resp. na stavbu.

Na elektroinštaláciach a bleskozvodoch, tak isto ako na iných zariadeniach sa časom vyskytujú závady, ktoré niekedy bránia plnohodnotnému a hlavne bezpečnému užívaniu. Tieto závady sa najčastejšie preukážu pri pravidelných revíziach. V rámci skvalitnenia naších služieb ponúkame naším zákazníkom aj službu na odstraňovanie porevíznych závad na elektroinštaláciach. Používame pri tom aj profesionálnu termovíznu kameru TESTO 875-1i, s ktorou sa dá najrýchlejšie, najzodpovednejšie a najistejšie zistiť poruchový stav, alebo poškodené miesto na elektrickom zariadení a tak predísť škodám na majetku, prerušení výroby, alebo v horšom prípade k požiaru. Nenahraditeľný je tiež pri kontrole stavu v elektrických rozvádzačoch. Dokáže v predstihu zistiť blížiacu sa poruchu, hlavne povolený , resp. nedotiahnutý spoj, alebo zahrievajúci sa prístroj a tak predísť neplánovanému odstaveniu výroby. Termovízne kamery Testo 875-1i je možné využívať pri komplexnom posúdení stavu materiálov a komponentov. Takéto meranie vizualizuje miesta predtým, ako nastane havária či porucha. Pomocou termovíznych kamier Testo sa šetria náklady aj v priemyselnej termografii a zvyšuje celková bezpečnosť prevádzky.